Slovenská sopranistka Magdaléna Hajóssyová se narodila 25. července roku 1946 v Bratislavě. Od dětských let byla vedena k lásce k hudbě. Od svých devíti let zpívala pravidelně v bratislavském rozhlasovém dětském souboru a současně se jí zalíbil tanec a balet, takže svůj volný čas dělila nejdříve mezi oba tyto své zájmy. 

Poměrně brzy zjistila, že je tento způsob využití volného času velmi náročný. Takže si zvolila zpěv. V rozhlasovém souboru zpívala až do zahájení studia na bratislavské Konzervatoři. Bez přerušení pokračovala ve studiu operního zpěvu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, kde vedle náročného studijního programu na těchto školách opět přilnula k tanci. Tak se stalo, že opět zpívala a také tančila v Lúčnici. 

Ve třetím ročníku opustila Lúčnici definitivně, aby se mohla věnovat hostování v opeře Slovenského národního divadla v Bratislavě. Ještě před promocí získala své první stálé angažmá v roce 1971 na první slovenské scéně. Od roku 1978 hostovala na základě nabídky intendanta Německé státní opery v Berlíně, který ji slyšel v Bratislavě v roli Doni Elvíry. Během tříletého hostování si mohla sama vybírat podle své volby operní role. Nabídku přijala, i když šlo zpočátku jen o hostování, které se nakonec změnilo ve stálé angažmá. 

Po odchodu ze SND byla mimo německé angažmá od roku 1979 bez přerušení sólistkou Slovenské filharmonie. Po roce 1989 dostali studenti na pražské Hudební akademii múzických umění možnost, aby si zvolili pedagogy. Jedna z posluchaček, nadšená letními mistrovskými vokálními kurzy Magdalény Hajóssyové v Piešťanech, požádala právě tuto zpěvačku, jestli by se jí pedagogicky věnovala a jak se ukázalo, nebyla sama. Přidala se ještě jedna studentka a Magdaléna Hajóssyová začala v Praze jako externistka učit na pražské HAMU. V roce 1991 si přibrala ještě další studentky a později byla na HAMU jmenovaná docentkou sólového zpěvu. 

Zpívá na operních scénách a koncertních síních po celém světě – Mnichov, Hamburk, Bonn, Salcburk, Vídeň, New York, Mexiko, Slovensko, Itálie aj. Magdaléna Hajóssyová se vzhledem ke svým hlasových dispozicím soustřeďuje především na německý repertoár, počínaje od barokní hudby až po romantickou literaturu. 

Vysoce je uznávaná jako mozartovská interpretka. Známá je rovněž i pro její pěvecké kvality pokud jde o realizaci vokálního díla Händela, Wagnera Strausse a dal. Mimořádnou úroveň má i její provedení vokálních děl českých i slovenských klasiků.