Andrea Čančarová Houfková pochází z Liberce. Od osmi let zpívala v dětském pěveckém sboru Severáček. V roce 2006 absolvovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor hudební výchova – sólový zpěv. Své pěvecké školení po několika letech zakončila u prof. Svatavy Šubrtové.

Již za studií zpívala externě v operním sboru divadla J. K. Tyla v Plzni, dále sólově vystupovala s dětským pěveckým sborem Mariella, se kterým koncertovala ve Francii při příležitosti vstupu České republiky do EU. Pravidelně koncertovala v rámci koncertů Pedagogické fakulty v Plzni. V lednu 2006 účinkovala s Plzeňskou filharmonií v pořadu „Wolfi, to je přece císařovna“ k oslavám 250. výročí narození W. A. Mozarta.

Po ukončení studia v roce 2006 začala spolupracovat se Severáčkem jako hlasová poradkyně. Účinkovala se Severáčkem na koncertě v Athénském Megaru jako druhá sopranistka v premiérové skladbě L. Cottakise, Otče náš. Od dubna 2006 vede přípravné sbory Severáčku. 

Pravidelně se účastní se svými žáky sólového zpěvu různých pěveckých soutěží, ze kterých si přivážejí různá ocenění. Několik žáků bylo připravila na pěveckou konzervatoř.   

Též účinkovala v Divadle F. X. Šaldy v představení Rusalka jako Kuchtík a byla externí členkou operního souboru divadla.

Od letech 2008 a 2009 se účatnila varhanních kurzů Letní akademie v Zittau pod vedením Neitharda Behtke, zakončených účinkováním na závěrečném koncertě v St. Johanniskirche.

V roce 2015 založila dětský pěvecký sbor Rokytka v Praze – Dolních Počernicích. V současné době má sbor tři oddělení v různých městských částech Prahy a získal zlaté pásmo na sborovém festivalu Zahrada písní.