PRAVIDLA A PODMÍNKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE LIVE ART! V KATEGORII POPULÁRNÍ ZPĚV

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ LIVE ART!  je moderně pojatá celostátní soutěž v populárním zpěvu. Soutěže se mohou účastnit začínající neprofesionální zpěváci ve věku od 6 do 20 let. Soutěž je rozdělena na 4 kategorie, přičemž je u soutěžícího rozhodující věk k termínu finále. Jedná se o soutěž tříkolovou: výběrové kolo, semifinále a finále.

 

P1 – Sólisté 6 – 9 let

P2 – Sólisté 10 – 12 let

P3 – Sólisté 13 – 15 let

P4 – Sólisté 16 – 20 let

 

Soutěžící je srozuměn s tím, že v případě jeho postupu z výběrového kola, budou informace o jeho osobě zveřejněny na webových stránkách a v dalších médiích v souvislosti se soutěží. Soutěžící přiloží do emailu s přihláškou také HUDEBNÍ PODKLAD na SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ / PÍSNĚ a uvede autory textu a hudby.

 

E-mail pro zaslání přihlášky a hudebního podkladu: info@live-art.cz

 

Po vyplnění a odeslání přihlášky zaplatí soutěžící do 5 pracovních dní na bankovní účet organizátora poplatek za zaregistrování do soutěže ve výši 450,- Kč. V případě, že poplatek nebude zaplacen, pozbývá přihláška soutěžícího platnosti.

 

ÚDAJE PRO PLATBU do VÝBĚROVÉHO KOLA:

Číslo účtu: 2601765315/2010

Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem (př. 010101/0101)

Pro snazší identifikaci platby uvede soutěžící do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Do 10 pracovních dní po přihlášení zašle produkce soutěže soutěžícímu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o přihlášení a potvrzení přijetí poplatku za zaregistrování do soutěže. Registrační poplatek není vratný.

 

 

VÝBĚROVÉ KOLO 

Výběrové kolo všech věkových kategorií se uskuteční jako casting (veřejný pro doprovod soutěžících).

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji soutěžní populární nebo muzikálovou píseň.

Svůj výběr písně zašle (pokud tak neučinil při přihlášení) na mail (uvedený výše) jako hudební podklad MP3 (povoleny jsou nahrané vokály či sbor) nebo je možnost využít vlastní doprovod (organizátor zajišťuje pouze klavír!) – soutěžící uvede též do mailu, na jaký nástroj se doprovodí.

Vzhledem k předpokládanému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon cca 1,5 minuty (po 1,5 minutě bude podklad zvukaři stažen).

Porota si vyhrazuje právo kdykoli výstup zastavit, ukončit nebo nechat zopakovat.

 

Doporučujeme všem soutěžícím, aby si připravili lidovou píseň bez hudebního doprovodu, kterou si může porota vyžádat. Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

 

Porota bude hodnotit: celkový dojem (vystupování na jevišti, originalitu, styl oblečení, choreografii, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU. Po zpracování výsledků hodnocení poroty bude seznam soutěžících postupujících do semifinále zveřejněn na tomto webu. Dále bude soutěžící o svém postupu či nepostupu do semifinále informován na e-mailovou adresu.

 

 

SEMIFINÁLE

Semifinále všech věkových kategorií se uskuteční jako veřejný koncert. Soutěžící při registraci do semifinále zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 350 Kč.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou libovolnou soutěžní píseň, může být jiná než ve výběrovém kole.  Svůj výběr písně zašle (na vyzvání organizátora) na mail (uvedený výše) jako hudební podklad MP3 (povoleny jsou nahrané vokály či sbor) nebo je možnost využít vlastní doprovod (organizátor zajišťuje pouze klavír!) – soutěžící uvede též do mailu, na jaký nástroj se doprovodí.

Vzhledem k velkému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon cca 90s (po 90 vteřinách bude podklad zvukaři stažen). Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

 

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, originalitu, styl oblečení, choreografii, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

Odborná porota vyhlásí soutěžící z každé kategorie cca. 5 FINALISTŮ

 

 

FINÁLE 

Finále proběhne jako veřejný koncert téhož dne, jako semifinále v odpoledních hodinách.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou dvě soutěžní písně. První bude omezena časově na 2 min. (zvukař stáhne) a druhou zazpívá CELOU. Podmínkou je, že jedna z nich bude v českém jazyce. Pro cizince nežijící na území České republiky platí rodný jazyk.

Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podklad MP3 (povoleny jsou nahrané vokály či sbor). Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

 

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

 

V kategorii budou porotou oceněna první tři místa.

Speciální cenu udělí Nadační fond LIVE ART!