Radka Fryčová se narodila v Liberci, v letech 1984 – 1995 prošla postupně všemi odděleními Severáčku. V ZUŠ navštěvovala hodiny sólového zpěvu.

Maturovala v oboru Předškolní a mimoškolní výchova na Střední pedagogické škole v Liberci, dále pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Konzervatoři v Pardubicích. Zde byla také členkou souboru Rebelcanto, vedeného profesorem Miroslavem Raichlem. Studovala dále na Evangelické teologické fakultě v Praze.

Po návratu z mateřské dovolené vyučovala hru na zobcovou flétnu a hudební hrátky pro předškolní děti a od září 2012 je sbormistryní přípravných oddělení Severáčku. Kromě toho vyučuje v ZUŠ hlasovou průpravu, hudební nauku a pěvecký seminář.