PRAVIDLA A PODMÍNKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE LIVE ART! V KATEGORII KLASICKÝ ZPĚV

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ LIVE ART!  je moderně pojatá celostátní soutěž v klasickém zpěvu. Soutěže se mohou účastnit začínající neprofesionální zpěváci i studenti konzervatoří a VŠ ve věku od 6 do 26 let. Soutěž je rozdělena na 7 + 2 kategorie, přičemž je u soutěžícího rozhodující věk k termínu finále.

 

Soutěžící vyplní PŘIHLÁŠKU, která je k dispozici na tomto webu (údaje musí být pravdivé a úplné). Soutěžící je srozuměn s tím, že v případě jeho umístění, budou informace o jeho osobě zveřejněny na webových stránkách a v dalších médiích v souvislosti se soutěží. Soutěžící bez svého korepetitora pošle notový part pro všechna kola zároveň s přihláškou.

Po vyplnění a odeslání přihlášky na uvedený email zaplatí soutěžící do 5 pracovních dní na bankovní účet organizátora poplatek za zaregistrování do soutěže ve výši 450,- Kč. V případě, že poplatek nebude zaplacen, pozbývá přihláška soutěžícího platnosti.

 

E-mail pro odeslání přihlášky: info@live-art.cz

 

ÚDAJE PRO PLATBU:

Číslo účtu: 2601765315/2010

Variabilní symbol: rodné číslo před lomítkem (př. 010101/0101)

Pro snazší identifikaci platby uvede soutěžící do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. Do 10 pracovních dní po přihlášení zašle produkce soutěže soutěžícímu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o přihlášení a potvrzení přijetí poplatku za zaregistrování do soutěže.

Registrační poplatek není vratný.

 

PŘEHLED KATEGORIÍ:

K1  6 – 7 let

K2  8 – 9 let

K3  10 – 11 let

K4  12 – 13 let

Soutěžící v  I. – III. kat.  bude zpívat 1. píseň lidovou a 2. skladbu libovolnou.

Soutěžící ve  IV. kat.  bude zpívat 1. píseň lidovou, 2. píseň umělou a 3. skladbu libovolnou.

Časový limit pro každé kolo je 7min.

 

K5  14 – 16 let

K6  17 – 19 let

K7  20 – 26 let

Soutěžící bude zpívat v 1. kole: 1. píseň lidovou, 2. píseň umělou a 3. skladbu libovolnou dle vyspělosti soutěžícího.

Do 2. kola si připraví skladbu 20. – 21. století a libovolnou skladbu dle vyspělosti soutěžícího.

Soutěžící nesmí být studentem Konzervatoře nebo VŠ.

Časový limit pro každé kolo je 7min.

 

S1  15 – 19 let

S2  20 – 26 let

Soutěž je určená pro studenty Konzervatoří a VŠ .

Soutěžící si připraví do 1. kola: 1. píseň lidovou píseň, 2. píseň umělou a 3. libovolnou skladbu dle vyspělosti uchazeče.

Ve 2. kole zazpívá starou árii a libovolnou skladbu dle vyspělosti uchazeče.

Časový limit pro každé kolo je 7min.